Фирмата е специализирана в анодиране на алуминиеви детайли и елетрохимичното им оцветяване. Анодирането или анодното оксидиране на алуминия е процес на електрохимично обработване при контролирани условия. Процесът анодиране създава бариерен слой, чрез който алуминият придобива пасивност и устойчивост на корозия.

 

Приложение:

Анодирането на алуминия се използва за:

 • повишаване на абразивната и задирна устойчивост на нови и възстановени детайли от ДВГ, ССМ, и др.
 • повишаване корозионната устойчивост;
 • получаване на диелектрични и оптични слоеве;
 • получаване на декоративни цветове;
 • повишаване адхезията на лепила, бояджийски и електрохимични покрития;
 • повишаване топлоустойчивостта;
 • Покритието притежава висока адхезия с основата. Твърдостта на анодното покритие и бариерния слой (400 - 1000 Hv) , както и пористостта му подобряват устиойчивостта срещу фретинг в условията на сухо триене.

  По изискване на клиентите се извършва и елекрохимичното оцветяване на анодираните детайли в различни цветове по каталог.

  Фирмата предоставя висококачествени услуги на своите клиенти.
  За качеството на предлаганите покрития се прилага вътрешнофирмен сертификат за контрол на изработените детайли.